Redink Kft.

Vállalati szoftver kell? Igen.
Az Autoline DMS bemutatása
logo Az Autoline DMS (Dealer Management System) egy személy és tehergépjárművek értékesítésével és szervizelésével foglalkozó vállalatok számára kifejlesztett, teljesen integrált vállalatirányítási rendszer. A jelenlegi verziója több mint 35 év folyamatos fejlesztésének eredménye. A fejlesztés eredményeként egy sokoldalúan paraméterezhető, moduláris rendszer áll rendelkezésre, mely ma is folyamatosan fejlődik az üzleti és technológiai aspektusokat figyelembe véve. Az Autoline rendszer egy speciális üzleti területre, az autóértékesítéssel és szervizeléssel foglalkozó vállalatok tevékenységére irányuló fejlesztés eredménye. A ma rendelkezésre álló termékben marketing tevékenységet, rövid és hosszú távú bérlést is támogató modulok találhatók. Az egyik legátfogóbb, teljesen integrált vállalatirányítási rendszer. Egyetlen telephelyes, néhány felhasználós rendszertől kezdve a több száz felhasználóval és akár 20 telephellyel rendelkező kiépítésig találhatók működő rendszerek.

Az Autoline rendszer főbb paraméterei

Az Autoline rendszer kiemelt rendszer és technológiai jellemzői:

A rendszer főbb moduljai és funkciói

A rendszer a következő modulokat tartalmazza:

CRM

A CRM modul tartja nyilván a tényleges és a potenciális ügyfelek adatait és az ügyfelekkel társítható gépjárművek adatait. Az ügyfeleket magánszemélyekre és vállalatokra bontja szét a rendszer. A CRM modul kapcsolatban áll az összes többi modullal, az itt tárolt adatok azonnal elérhetők más modulokból. A CRM modul alkalmas továbbá események, pl. árajánlatadás, telefonhívás, stb. nyilvántartására. Az esemény típusa, dátuma és az eseményben szereplő személyek, továbbá egyéb jegyzetek köthetők össze. Amennyiben az esemény kivált később bekövetkezendő eseményt, akkor azt is felvihetjük a rendszerbe.

Vevők

Pénzügyi modul, a vevők adatainak nyilvántartására szolgál. Ez a modul határozza meg a fizetési feltételeket, a kedvezményeket. A vevőknek kiállított bizonylatok adatai, kinnlevőségei találhatók meg ebben a modulban. A Vevők modul kapcsolatban áll a Gépjármű adminisztráció, a Vevőszolgálat és a Főkönyv modulokkal, illetve a CRM modulból a potenciális ügyfél adatai átvehetők. Egyéb tevékenységgel kapcsolatos bizonylatok elkészítése a Vevők modulból történik.

Szállítók

Pénzügyi modul, a szállítók adatainak és bizonylatainak nyilvántartására, illetve a kapcsolatos üzleti folyamatok támogatására szolgál. A szállítói bizonylatok adatait, illetve a kifizetéssel kapcsolatos adatokat tárolja a modul. A Szállítók modul a Főkönyv modullal kapcsolatban áll, a modulban könyvelt tételek azonnal feladásra kerülnek. A szállítói számlák szkennelt változatának tárolását is itt végezhetjük.

Beszerzés

Az alkatrészek beszerzését támogatja a modul. A fogyás, a szállítói készség és a rendelési gyakoriság figyelembe vételével a rendszer javaslatot tesz a beszerzendő alkatrészekre, automatikusan készít egy listát. Természetesen a lista csak javaslat, szabadon kiegészíthető. A megrendelt alkatrészeket megrendelésenként tartja nyilván a modul, a bevételezés a megrendelést használja fel, ha eltérés adódik a megrendelt és megérkezett tételekben, azt a rendszer kezeli. Ha eltérés adódik a leszállított és a leszámlázott tételekben, azt ugyancsak a Beszerzés modul kezeli.

Raktárkezelés

Alkatrészek adatait tárolja a modul. Tetszőleges termékcsoport vehető fel. A cikkszám változást kezeli a modul, kilenc logikai raktárban tarthatjuk nyilván a mennyiségeket. Hat alap ármező áll rendelkezésre az eladási ár képzésére. Az eladott alkatrészekről folyamatos statisztikát készít, mely a javasolt készletrendelést (Beszerzés modul) támogatja. A készletmozgást alkatrészenként tartja nyilván, mind a beszerzési, mind az értékesítési tranzakciók visszakövethetők. Garnitúrákat is összeállíthatunk ebben a modulban. A modul a Vevőszolgálat és a Készletellenőrzés modulokkal áll kapcsolatban.

Vevőszolgálat

A szerviz és az alkatrész részleg munkáját támogatja a modul. Itt készülnek a munkalapok, tárolva a vevő, a gépjármű adatait, illetve a szervizzel kapcsolatos munka, és alkatrész sorokat. A munkalapokról ajánlatot vagy bizonylatot készíthetünk. A bizonylat nyomtatása következményeként a tételek soronként feladásra kerülnek a Főkönyv, illetve Vevők modulokba. A modul a CRM és a Raktárkezelés modulokkal is kapcsolatban áll.

Előjegyzés modul

Itt történik a munka előjegyzések felvétele, módosítása, keresése. A munkákat kioszthatjuk adott napra, szerelőre. A modul átláthatóan mutatja a kiosztott munkákat. A naptárban szerelőnként beállítható a munka idő, távolléti idő, szabadság is. Lehetőségünk van különböző műszakok, szaktudások, elérhetőségek beállítására is. A modul kapcsolatban van a Szerviz modullal.

Márka adatok

Új és használt gépjárművek márka-, modell- és típusadatainak tárolására szolgáló modul. Tetszőleges számú márkát, azon belül modellt és típust definiálhatunk. A gyári extrák adatait is ez a modul tartja nyilván. Az egyes típusok aktuális árai mellett a múltbéli és a jövőbeli árakat is tárolhatjuk ebben a modulban.

Szalon

Az új autó és használt autó értékesítést támogatja a modul. Alapvetően az árajánlatadást támogatja, de lehetőség van a teljes értékesítési folyamat támogatására. Kapcsolatban áll a Márka adatok illetve Gépjármű adminisztráció modulokkal.

Gépjármű adminisztráció

Az értékesítési részleg munkáját támogató modul. Az értékesített és az értékesítésre kerülő gépjárművek adatait tárolja. Az autók összes adata, a szállító és a vevő adatai találhatók meg autónként ebben a modulban. Szerződések és bizonylatok, illetve tetszőlegesen definiálható egyéb dokumentumok nyomtatása is ebből a modulból történik. A modul a CRM és a Márka adatok modulokból nyeri az adatokat, illetve számlázáskor a Főkönyv és a Vevők modulok frissülnek. Az új autóhoz rendelt extrák (alkatrészek) illetve a forgalomba helyezéssel, felkészítéssel kapcsolatos munkasorokról automatikus munkalap készül, mely a Raktárkezelés és Vevőszolgálat modulok integráltsága révén valósul meg.

Autóbérlés

A napi és hosszú távú autóbérléssel kapcsolatos adatokat kezeli ez a modul. Naptárszerű képernyőn követhetőek a szabad és bérelt autók, tetszőleges számú tarifatípus felállítása mellett. A bérleti díjon túl egyéb költségek díját is kezeli a modul. A bérléssel kapcsolatos számlázás is itt történik, a számlázással egyidőben a Főkönyv modulba a megfelelő tételek is feladásra kerülnek.

Főkönyv

A könyveléssel kapcsolatos adatokat tárolja a modul. Az összes, tranzakciót végző modul kapcsolatban áll a Főkönyv modullal, a rendszerből kiállított bizonylatok az előre beparaméterezett adatoknak megfelelően kerülnek feladásra az egyes főkönyvi számlákra. A számlakeret szabadon állítható fel, egy számlaszám költséghelyből és számlakódból áll. A tranzakciókra számtalan lekérdezési lehetőség áll rendelkezésre.

Tárgyi eszköz

A cég tárgyi eszközeinek adatait tárolja a modul. Tetszőleges számú eszközosztály felállítására van lehetőség. Többféle amortizációs módszer definiálása támogatott. Az értékcsökkenést a rendszer az előre beállított paramétereknek megfelelően számolja havi szinten. Az ÉCS elszámolásakor a rendszer a Főkönyv modulban felállított ÉCS számlákra automatikusan könyvel. Az eszközöket össze lehet kapcsolni, illetve az eszközök értékesítése is ebből a modulból lehetséges.

Készletellenőrzés

A raktárban tárolt alkatrészek leltározását támogatja a modul. A leltárívek nyomtatása és a leltározás eredménye vihető fel. Az eltéréseket automatikusan kezeli a rendszer. A modul kapcsolatban áll a Raktárkezelés és Főkönyv modulokkal.

Menedzsment számlák

Vezetői információs rendszer. A vezető számára pénzügyi folyószámlák adatait tartja nyilván ez a modul. A Főkönyv modul adatait használja fel, az aktuális főkönyvi számlák és egyenlegek jelennek meg a modulban, illetve lehetőség van arra, hogy a Főkönyvben lévő számlákat igény szerint összevonjuk. Tervadatok felállítására, illetve beimportálására is lehetőség van ebben a modulban. A financiális adatok összehasonlítására több aspektusból nyílik lehetőség: tényadat-tervadat, előző év tényadata – aktuális tényadat.

Bizonylatarchívum

Ez a modul tárolja az összes elkészített bizonylatot és a bizonylatokkal kapcsolatos adatokat. Csak azok a bizonylatok találhatók meg itt, melyeket a rendszerből állítottak elő és az archívumba is irányítottak. Tetszőleges számú bizonylat típus felállítására van lehetőség, ez a csoportosítás segíti a könnyebb visszakeresést. Mivel csak a dokumentum adatai kerülnek tárolásra, a képernyőn csak a visszakeresett dokumentum adatai nézhetők meg. Kinyomtatáskor a rendszer automatikusan illeszti a grafikai elemeket, így újranyomtatáskor az eredeti bizonylatot kapjuk.

Jelentésszerkesztő

A rendszer adatbázisaiból való információ kinyerésére szolgáló eszközkészlet. Mindegyik modulban rendelkezésre áll. Az ad-hoc lekérdezés eszközzel viszonylag egyszerűen, közvetlenül az adatbázisból listázhatjuk az adatokat. SQL jellegű parancsokat kell alkalmazni: szűkítésre, egyszerűsített sorba rendezésre van lehetőség. Lekérdezés kimenete képernyő, nyomtató, vagy Excel alkalmazásból olvasható, csv típusú fájl lehet. A standard jelentések előre definiált, menüből futtatható jelentések. Vagy a vezetők számára készültek, vagy az üzleti folyamatokat támogatják a rendszer különféle moduljaiban. A standard jelentéseket kiegészítendő, a fejlesztők számára rendelkezésre álló Jelentésszerkesztő eszköz segítségével viszonylag gyorsan, azaz költségkímélő módon van lehetőség arra, hogy további jelentéseket definiáljunk az egyedi igények kielégítése érdekében. Az utólag fejlesztett jelentéseket menüből futtathatják a felhasználók.


Főoldal     Tetejére