Konzultáció
Az Autoline rendszer megfelelő működéséhez a rendszer előzetes beállítása, paraméterezése szükséges. Néhány esetben működés közben is szükség van a paraméterek átállítására ahhoz, hogy optimálisabb működést érjünk el. Az Autoline rendszer széleskörű funkcionalitással bír, azonban a legtöbb esetben szükség van egyedi igények kielégítésére, melyeket fejlesztéssel járó szolgáltatásunk keretében elégítünk ki.
Paraméterezések elvégzéséhez, fejlesztéshez, vagy adatrendbetételhez szükséges információ beszerzése, (pl üzleti folyamatok áttekintése,) személyes, vagy írásbeli konzultáció keretében történik. Konzultációt jelent a megrendelő kérésére történő folyamat- illetve adatellenőrzés, valamint a programmal kapcsolatos egyéb tanácsadás is.
Adatimport
A Redink Kft átadja azon információkat, melyek leírják, hogy a korábbi rendszer adatait milyen formában kell rendelkezésre bocsájtani ahhoz, hogy azokat az Autoline rendszerbe lehessen importálni.
A Redink Kft fenntartja a jogot arra, hogy visszautasítsa az adatok importálását, ha az adatok nem megfelelő formában állnak rendelkezésre. Az adatok pontosságáért és teljességéért a megrendelő a felelős.
Rendszertelepítés
A Redink Kft telepíti az Autoline rendszer szoftverelemeit, frissítő kiadásait a megrendelő telephelyén lévő hardverelemekre. A rendszertelepítés vagy a helyszínen, vagy távoli bejelentkezéssel történik.
Rendszerbeállítás
Előzetes konzultáció alapján az Autoline rendszer beállítása, paraméterezése, adatokkal való feltöltése. Telepített nyomtatók beállítása és a kliens programok beállítása.
Oktatás
A Redink Kft az Autoline rendszer használatához szükséges oktatásban részesíti a megrendelő dolgozóit. Az oktatás szóban, mindkét fél, oktató és oktatandók személyes jelenlétében történik, előre meghatározott helyen és időpontban.
Helyszíni készenlét - opcionális
A Redink Kft a megrendelő telephelyén előre meghatározott időpontban és feltételekkel rendelkezésre bocsátja konzulensét. A megrendelő dolgozói a program használatában kérhetik a konzulens segítségét. A helyszíni készenlét speciális formája, amely keretében a Redink Kft a saját telephelyén ügyeletet biztosít.
Egyedi fejlesztés
Egyedi fejlesztési igény az Autoline rendszerben nem szereplő, új funkciók, felhasználói képernyők kifejlesztése, a standard riportok módosítása, új riportok kifejlesztése, a standard formanyomtatványok módosítása, új formanyomtatványok kifejlesztése. A megrendelő elkészíti a specifikációt, mely funkcionalitás és/vagy formai szempontok alapján leírja az egyedi fejlesztési igényt. A Redink Kft megvizsgálja a specifikációt és amennyiben azt nem találja helyesnek, kiegészítést kér. A fejlesztési munkák jellegénél fogva a Redink Kft kártérítési igényeket nem fogad el.
Adatrendbetétel
A Redink Kft vállalja, hogy a helytelen használatból eredő problémákra megoldást javasol.
Adatvesztés esetén megvizsgálja az adatok visszaállításának lehetőségét.
Amennyiben a megrendelő kéri, ajánlatadást követően visszaállítja, illetve helyes állományokba importálja a megfelelő adatokat.
Segítség a program használatában
A Redink Kft telephelyén állandó telefonügyeletet biztosít azonnali segítségadásra az ügyeleti időtartamon belül. Az ügyeleti időtartam munkanapokon 8.00-16.00 óráig terjedő időintervallum. A szolgáltatás keretében a Redink Kft a program használatában vállal kötelezettséget. A segítség vagy telefonon: 62/540-398, vagy emailben: bejelent@redink.hu vehető igénybe.